logo

VLENGEL Vlaamse en Nederlandse Gebruikersgroep Ex Libris


Welkom op de openbare website van VLENGEL, de VLaamse En Nederlandse Gebruikersgroep Ex Libris.

Ex Libris is een leverancier van bibliotheeksoftware, zoals 360 Solutions, Alma, Aleph, Intota, MetaLib, Primo, Rosetta, SFX, Summon. Wereldwijd maken veel bibliotheken gebruik van deze producten.
In de wereld van bibliotheeksoftware is gebruikersinvloed traditie. Voor Ex Libris producten is die invloed internationaal georganiseerd in
IGeLU, de International Group of Ex Libris Users.
Bibliotheken in Vlaanderen en Nederland die Ex Libris producten gebruiken hebben zich in 2006 tijdens de IGeLU conferentie in Stockholm verenigd in VLENGEL.

Doelstellingen van VLENGEL zijn:

 • Optreden als gebruikersgroep voor Nederlandstalige klanten van Ex Libris
 • Invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de producten.
 • Uitwisselen van praktische informatie en kennis m.b.t. de Ex Libris producten en hun gebruik.
 • De invloed in IGeLU-verband vergroten.
 • Een overlegplatform en achterban bieden voor actieve deelnemers aan IGeLU-onderdelen als Product Working Groups en Steering Committee
 • Stimuleren van de professionele kontakten tussen medewerkers van de diverse bibliotheken die werken met Ex Libris producten.
 • Kennisuitwisseling en kennis nemen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen bij de deelnemende bibliotheken.
 • Organiseren van gezamenlijke trainingen
 • De communicatie en afstemming met support van Ex Libris verbeteren.

VLENGEL heeft een informele organisatievorm gekozen. Een co├Ârdinatiegroep van drie personen organiseert de bijeenkomsten en regelt alledaagse zaken als beheer van de discussielijst.
Naar buiten toe is Theo Engelman aanspreekbaar als voorzitter van VLENGEL.

VLENGEL Dutch and Flemish Usergroup Ex Libris

Welcome at the public website of VLENGEL, the Dutch and Flemish Usergroup integrating alle customers of Ex Libris in the Netherlands and Belgium based on the Dutch Language Area. The name VLENGEL is an acronym for VLaamse En Nederlandse Gebruikersgroep Ex Libris.
Ex Libris is supplier of library management software, like 360 Solutions, Alma, Aleph, Intota, MetaLib, Primo, Rosetta, SFX, Summon. Worldwide many libraries use these products.
Libraries have a tradition in forming usergroups for their library management software.
IGeLU, the International Group of Ex Libris Users for which VLENGEL represents the Dutch and Flemish part.
VLENGEL was founded at the IGeLU conference in Stockholm, september 2006.

The goals and perspectives of VLENGEL are:

 • To act as a language based Usergroup for Dutch speaking Ex Libris customers.
 • To have infuence on development of Ex Libris products
 • To exchange practical information and knowledge regarding the Ex Libris products and their use.
 • To enlarge the influence in IGeLU in order to have better solutions and improvements in Ex Libris products.
 • To support active volunteers in IGeLU organs or working groups.
 • To improve and strengthen the professional contacts between employees of the various Ex Libris product customers.
 • To stimulate exchange of knowledge to stay in touch with developments and new initiatives in the participating libraries.
 • To organise combined trainings and instructions for the system librarians.
 • To streamline contacts and improve communcation with Ex Libris support.

VLENGEL has choosen to be an informally organised usergroup. A trio coordination group of is responsible for the organisation of usergroup meetings and day to day business like management of the mailinglist.
Theo Engelman acts as chair of VLENGEL for external contacts.